VALNÁ HROMADA - čtvrtek 28.3. od 18:30

01.03.2019 12:33
Tělocvičná jednota SOKOL, Lužická 426,  551 01  J A R O M Ě Ř
si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU, která se koná ve středu 27.3.2019 od 18:30 hodin v kanceláři TJ SOKOL Jaroměř v tělocvičně v I. poschodí s tímto navrhovaným programem:
 
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové, volební komise a zapisovatele
3. Kontrola usnesení z poslední valné hromady
4.      Zpráva o činnosti za rok 2018 a plán práce na rok 2019
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
6. Zpráva revizní komise
7. Zprávy o činnosti oddílů a skupin cvičení
8. Volba starosty, členů výboru, kontrolní komise a delegátů valné hromady župy
9. Diskuze
10. Hlasování o přednesených zprávách
11.     Usnesení a závěr      
Tělocvičná jednota SOKOL, Lužická 426,  551 01  J A R O M Ě Ř
si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU, která se koná ve čtvrtek 28.3.2019 od 18:30 hodin v kanceláři TJ SOKOL Jaroměř v tělocvičně v I. poschodí s tímto navrhovaným programem:
 
 1. Zahájení, přivítání hostů
 2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové, volební komise a zapisovatele
 3. Kontrola usnesení z poslední valné hromady
 4. Zpráva o činnosti za rok 2018 a plán práce na rok 2019
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Zpráva revizní komise
 7. Zprávy o činnosti oddílů a skupin cvičení
 8. Volba starosty, členů výboru, kontrolní komise a delegátů valné hromady župy
 9. Diskuze
 10. Hlasování o přednesených zprávách
 11. Usnesení a závěr      
 
Zpět