TANFEST Jaroměř je festivalem scénického tance, který byl vytvořen za účelem rozvoje mladých tanečníků, jejich většího propojení s tanečním světem, jako zdroj inspirace pro ně samotné i pro jejich pedagogy, a zároveň jako ojedinělá možnost velkého kulturního zážitku pro veřejnost.

Formou tanečních workshopů a inspirativního zahajovacího představení TANFEST rozšiřuje možnosti tanečního světa v oblasti tanečního vzdělávání, rozvoje mladých tanečníků a přiblížení tance společnosti.

Zaměřuje se převážně na práci s dětmi, od letošního ročníku i s mentálně postiženými dětmi a dospělými, podporu jejich tvořivosti a umožnění zhlédnout tvorbu profesionálních choreografů, tanečníků a pedagogů, která pro ně není snadno přístupná a zárověň se jim stává inspirací a motivací pro další práci. To se jim TANFEST snaží zprostředkovat formou inspirativního zahajovacího představení profesionálů.

Tento festival je otevřen všem jednotlivcům i skupinám, kteří tvoří v klasickém jevištním prostoru, vítáme u nás tanečníky i zájemce z řad veřejnosti.

TANFEST Jaroměř je třídenním festivalem, během kterého, nabízíme možnost zhlédnout jak profesionální taneční představení v sobotu večer, tak i Galavečer dětských amatérských souborů v neděli večer pro veřejnost a v pondělí dopoledne pro školy a to vše v městském divadle.

Dále je tento třídenní maraton propojen množstvím různostylových tanečních workshopů.

Uměleckým vedoucím festivalu je nezávislý spolek TanLeRaL.

Pořadatelem TANFESTu je taneční skupina FLASH při TJ Sokol Jaroměř a Základní škole Na Ostrově ve spolupráci s městem Jaroměř, za podpory TJ Sokol Náchod a Sponzorů.

Více informací o festivalu scénického tance TANFEST a taneční skupině FLASH naleznete na www.tanfestjaromer.cz